Llei del Lloguer

18
gener

La Generalitat impulsa un nou índex de referència per fixar els preus de lloguer

la-generalitat-impulsa-un-nou-index-de-referencia-per-fixar-els-preus-de-lloguerLa consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va anunciar ahir la creació d’un índex de referència de les rendes de lloguer a Catalunya per a les properes setmanes. Mitjançant un decret, el Govern també adoptarà mesures per protegir els consumidors davant lloguers superiors a aquest indicador. “Aquest índex permetrà modular els increments exagerats del lloguer que es puguin produir”, va explicar la consellera.

El Govern pretén que aquesta mesura moderi els increments dels preus del lloguer que s’estan produint a Barcelona i l’àrea metropolitana, i a la vegada contribueixi a millorar la rehabilitació dels habitatges per posar-los en lloguer.

Segons Borràs, “és una iniciativa pionera a l’Estat”, producte de l’estudi rigorós de mesures que ja s’estan desenvolupant a d’altres països del món. “Esdevindrà una eina molt sòlida perquè els ajuntaments i altres administracions puguin treballar”, va afegir.

Aquestes accions volen fomentar un major equilibri entre drets i deures de llogaters i propietaris i oferir-los més garanties d’accés a la informació per establir un preu adequat a les característiques del pis. Alhora, segons Borràs va comentar, es pretén que aquestes mesures no desincentivin els propietaris a llogar els pisos i evitin decantar-se per la venta de la propietat.

Borràs i el seu equip, junt amb la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, treballen en els criteris que han de servir de base per a una futura legislació sobre els arrendaments urbans. El nou índex de referència del lloguer és una de les accions immediates que portaran a la pràctica.

Incentius i beneficis fiscals

Pel que fa al nou indicador del lloguer, si en un immoble es fixa una renda superior, haurà de constar a la publicitat de lloguer i al contracte d’arrendament, i condicionarà l’accés als ajuts del Pla de l’Habitatge de Catalunya.

El Govern demanarà la implicació dels Ajuntaments i de l’Estat per tal que a través de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre la Renda (IRPF) o l’Impost sobre Societats (IS), es pugui beneficiar o penalitzar els lloguers que es trobin per sota o per sobre d’aquest indicador.

Aquest índex serà d’accés lliure a través de la pàgina web per garantir la màxima transparència. L’establiment dels preus del metre quadrat es determinaran en base a les del registre de fiances de l'Incasòl. En la determinació de l’índex es donarà audiència als professionals del sector, i a les associacions i institucions de propietaris i arrendataris més representatives. Cada dos anys s’actualitzaran els preus de referència per m2 i cada quatre, es revisaran els criteris d’elaboració.

Aquesta és una mesura urgent que el Govern aplica per equilibrar els preus del lloguer. En paral·lel, el Govern utilitzarà les conclusions i els criteris del grup de treball per elaborar una Llei d’arrendaments urbans que presentarà en nou mesos, de les quals habitaclia us informarà ben aviat.

Continuar llegint...

30
setembre

Entrevista: El lloguer a l’àrea metropolitana de Barcelona

Actualment, el lloguer és l’opció majoritària a Catalunya. Tres de cada quatre operacions immobiliàries realitzades el 2012 van ser de lloguer, segons dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, extretes a partir de les fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL. El departament assegura que el primer trimestre de 2013, la formalització de nous contractes de lloguer ha seguit creixent a Catalunya, especialment a les demarcacions de Barcelona i Girona, on s’han registrat increments superiors al 10 %.

(més…)

Continuar llegint...

25
febrer

Entrevista – Lloguer per superar la crisi

El primer semestre de 2012, es van portar a terme 20.000 operacions de lloguer i 4.302 de venda a la ciutat de Barcelona, segons informa el Patronat Municipal de l’Habitatge. Mentre la compravenda d'habitatges s'ha reduït de manera considerable els últims anys (de 12.294 transaccions en el primer semestre del 2006 ha passat a 4.302 en el primer semestre de 2012), el lloguer ha experimentat un fort increment: dels 12.000 contractes semestrals abans de l'esclat de la crisi, ha passat a gairebé 20.000 en el primer semestre de 2012. Avui, aquestes operacions fan possible que moltes immobiliàries segueixin endavant.

(més…)

Continuar llegint...