Informa’t sobre el nou índex de referència del lloguer de Catalunya

27 de Març del 2017

La Generalitat de Catalunya està a punt d’aprovar la creació d’un índex de referència del lloguer amb l’objectiu de donar transparència al mercat, facilitar l’estabilitat dels preus i aconseguir mobilitzar l’estoc buit d’habitatges existent. El model ja funciona amb èxit a Berlín o París. Amb l’objectiu d’aportar-te més informació, habitaclia ha consultat a la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, un equip de recerca en habitatge que ha intervingut com a ponent en la comissió per fixar els criteris per a una futura legislació d’arrendaments urbans residencials (LAU) a Catalunya. Dins de l’equip del Dr. Sergio Nasarre, la investigadora Elga Molina analitza els motius que impulsen la creació d’un índex de referència del lloguer, els seus avantatges i funcionament.

Situació actual

El mercat del lloguer a Catalunya i Espanya és disfuncional, car i de poca qualitat i cal una regulació que atorgui estabilitat i assequibilitat/rendibilitat a les parts i que ofereixi també transparència i seguretat al mercat. Com saps, el lloguer ha deixat de ser l’opció d’accés a l’habitatge per a aquelles persones que no poden ser propietàries. Actualment, el lloguer privat a Catalunya i Espanya és inaccessible per al ciutadà mitjà i encara més per a les persones amb pocs recursos econòmics. Així, una persona que cobra el salari mínim interprofessional (707 €) ha de destinar més del 115 % dels seus ingressos al pagament del lloguer (renda mitjana de 815 €), i una família amb el salari habitual (1.250 €/mes) destinarà més el 65 % al ​​pagament del seu habitatge, quan el recomanat internacionalment és que no superi el 30%. A això contribueix que Espanya tingui una de les taxes de lloguer més baixes d’Europa (15 %), amb un mercat negre del 46 % i 3,5 milions d’habitatges buits.

Per què un índex de referència del lloguer

ESTABILITZAR L’adopció d’un sistema de taules permetrà estabilitzar les rendes del mercat de lloguer, com es realitza en molts països europeus: Àustria, Alemanya, Suïssa, França, Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, Itàlia, Holanda i Suècia.

CONÈIXER EL PREU El seu propòsit últim és aconseguir un lloguer més assequible, però en un primer moment ajudarà que aquest poc a poc pugui anar adequant-se a la realitat de mercat, ja que tant l’arrendador com l’arrendatari coneixeran quin ha de ser el preu de mercat per a l’habitatge que pretenen llogar a una determinada ciutat o zona.

EVITAR RENDES EXCESSIVES Es pretén evitar que puguin imposar rendes excessives per a unes característiques i una zona concreta, que, al seu torn, impedirà que les rendes mitjanes, que conformen les dites taules, pugin descontroladament. El model proposat està inspirat en el que s’aplica a Alemanya des de fa dècades, concretament, per al 95 % dels lloguers a Berlín.

Com funcionarà

L’índex de referència dels preus del lloguer de l’habitatge a Catalunya marcarà el preu orientatiu per metre quadrat. Per a això haurà de tenir en compte el preu orientatiu del mercat, els metres quadrats, l’antiguitat de l’edifici, les característiques de l’habitatge (si s’ha reformat, si té mobles, calefacció, aire condicionat, ascensor) i la seva localització.

El que es busca és oferir transparència al mercat, que tots els ciutadans sàpiguen quina és l’oferta que hi ha i que dins d’un mateix barri es puguin veure quines són les variacions dels preus segons l’habitatge i les seves característiques.

Per a això, es poden utilitzar els preus de lloguer actuals que es disposen a través dels dipòsits de fiança d’INCASÒL, i que permeten conèixer els preus de lloguer de mercat que haurien de respectar-se aplicant els coeficients de correcció que corresponguin d’acord a les característiques concretes de cada habitatge.

Aquest sistema de renda referenciada es pot aplicar a les zones amb més forta i acreditada demanda, que en principi a Catalunya serien uns 115 municipis.

A més, cada Ajuntament haurà de decidir si acull o no les taules de preus dissenyades per la Generalitat d’acord a aquests criteris ja esmentats. Per tant, s’ha de donar aquest doble requisit: ser un municipi amb acreditada demanda i que el mateix Ajuntament l’aprovi.

Una bona eina per mostrar aquestes dades de forma completa i senzilla per al ciutadà seria un mapa interactiu que es pogués consultar introduint la direcció de l’habitatge i les seves característiques concretes, com es realitza per als lloguers de París.

Avantatges per als propietaris

– Com que seran preus de referència de mercat, els propietaris tindran la tranquil·litat de poder llogar l’habitatge a inquilins que no tindran cap motiu per anar-se’n a un altre habitatge del mateix barri perquè tots tindran un preu similar, fidelitzant així a l’arrendatari.

– Els propietaris podran pujar la renda més enllà de les taules de preus si decideixen rehabilitar i millorar els seus habitatges. Tenint en compte que gran part dels habitatges buits es troben en mal estat, es pretén incentivar que els propietaris rehabilitin els habitatges, podent pujar la renda per sobre de l’índex de referència si així ho fan, sempre que això beneficiï la qualitat de vida del llogater, permetent que recuperin la inversió en la rehabilitació en nou anys.

La renda mai quedarà desactualitzada ni fora de mercat, ja que sempre estaran cobrant el mateix que la resta de propietaris amb habitatges similars a la mateixa zona.